Meechaitravel.com
Service quality
*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Title Post
Simple simple simple | simple simple simple
My marquee text
 

Cambodia - Tour Program

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-09-293 วันGO1PNHPG180929BPG13,900จอง
2018-10-053 วันGO1PNHPG181005BPG15,900จอง
กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์ GO1REP-PG001
2018-10-062 วันGO1REPPG181006APG12,900จอง
กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GO1REP-FD001
2018-10-072 วันGO1REPFD181007AFD9,900จอง
2018-10-132 วันGO1REPFD181013AFD13,900จอง
2018-10-142 วันGO1REPFD181014AFD13,900จอง
2018-10-202 วันGO1REPFD181020AFD13,900จอง
กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์ GO1REP-PG001
2018-10-202 วันGO1REPPG181020APG14,900จอง
กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GO1REP-FD001
2018-10-232 วันGO1REPFD181023AFD13,900จอง
พนมเปญ

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์ GO1PNH-PG001
• ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล • เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี

 ประเทศ : กัมพูชา เมือง : พนมเปญ

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-09-293 วันGO1PNHPG180929BPG13,900จอง
2018-10-053 วันGO1PNHPG181005BPG15,900จอง
2018-11-023 วันGO1PNHPG181102BPG15,900จอง
2018-11-033 วันGO1PNHPG181103BPG15,900จอง
2018-11-093 วันGO1PNHPG181109BPG15,900จอง
2018-11-103 วันGO1PNHPG181110BPG15,900จอง
2018-11-163 วันGO1PNHPG181116BPG15,900จอง
2018-11-173 วันGO1PNHPG181117BPG15,900จอง
2018-11-233 วันGO1PNHPG181123BPG15,900จอง
2018-11-243 วันGO1PNHPG181124BPG15,900จอง
2018-11-303 วันGO1PNHPG181130BPG15,900จอง
2018-12-013 วันGO1PNHPG181201BPG15,900จอง
2018-12-073 วันGO1PNHPG181207BPG15,900จอง
2018-12-083 วันGO1PNHPG181208BPG17,900จอง
2018-12-143 วันGO1PNHPG181214BPG15,900จอง
2018-12-153 วันGO1PNHPG181215BPG15,900จอง
2018-12-213 วันGO1PNHPG181221BPG15,900จอง
2018-12-223 วันGO1PNHPG181222BPG15,900จอง
2018-12-283 วันGO1PNHPG181228BPG17,900จอง
2018-12-293 วันGO1PNHPG181229BPG20,900จอง
2018-12-303 วันGO1PNHPG181230BPG20,900จอง
2018-12-313 วันGO1PNHPG181231BPG20,900จอง

เสียมราฐ

กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์ GO1REP-PG001
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

 ประเทศ : กัมพูชา เมือง : เสียมราฐ

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-10-062 วันGO1REPPG181006APG12,900จอง
2018-10-202 วันGO1REPPG181020APG14,900จอง
2018-11-032 วันGO1REPPG181103APG12,900จอง
2018-11-102 วันGO1REPPG181110APG12,900จอง
2018-11-172 วันGO1REPPG181117APG12,900จอง
2018-11-242 วันGO1REPPG181124APG12,900จอง
2018-12-012 วันGO1REPPG181201APG12,900จอง
2018-12-082 วันGO1REPPG181208APG15,900จอง
2018-12-092 วันGO1REPPG181209APG15,900จอง
2018-12-152 วันGO1REPPG181215APG12,900จอง
2018-12-222 วันGO1REPPG181222APG12,900จอง
2018-12-292 วันGO1REPPG181229APG18,900จอง
2018-12-302 วันGO1REPPG181230APG18,900จอง
2018-12-312 วันGO1REPPG181231APG18,900จอง

กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GO1REP-FD001
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

 ประเทศ : กัมพูชา เมือง : เสียมราฐ

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-10-072 วันGO1REPFD181007AFD9,900จอง
2018-10-132 วันGO1REPFD181013AFD13,900จอง
2018-10-142 วันGO1REPFD181014AFD13,900จอง
2018-10-202 วันGO1REPFD181020AFD13,900จอง
2018-10-232 วันGO1REPFD181023AFD13,900จอง
2018-10-262 วันGO1REPFD181026AFD13,900จอง

Calendar
Side Menu
Side Page

For Member

Username

Password


forget password
Regist

 สถิติวันนี้ 9 คน
 สถิติเมื่อวาน 51 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
728 คน
22250 คน
234004 คน
เริ่มเมื่อ 2008-09-06
 

Side Page
Copyright @meechaitravels.com
Design: Saroyama