Meechaitravel.com
Service quality
*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Title Post
Simple simple simple | simple simple simple
My marquee text
 

Japan - Tour Program

Popular Program
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6D4N โดยสายการบินไทย (GHJP-TG05)
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : หมู่บ้านชาวไอนุ / เมืองโนโบริเบ็ทสึ -จิโกกุดานิ / นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ / ย่านโมโตมาจิ / โกดังอิฐแดง / กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง / ทะเลสาบโทยะ กิจกรรม ณ ลานสกี ณ ลานสกีคิโรโระ / โอตารุ / คลองโอตารุ / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี / นาฬิกาไอน้ำโบราณ ช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร / เมนูปู 3 ชนิด / แช่น้ำแร่ 2 คืน 
เดินทาง มกราคม
ประเทศ : ญี่ปุ่น
เมือง : 13.Travel JAN-FEB
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 52,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HOKKAIDO PENGUIN VILLA 6D4N โดยสายการบินไทย (GHJP-TG06)
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น โดราเอม่อนสกายพาร์ค / คามิคาวะ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง / โซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ / อาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / เมืองบิเอ-ลานสกี Snow Mobile/ ซัปโปโร / ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด /หอนาฬิกาซัปโปโร / โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ / หมู่บ้านชาวไอนุ /โนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ / ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง บ่อน้ำพุฟุกิดาชิ / โอตารุ /คลองโอตารุ / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี / นาฬิกาไอน้ำโบราณ / ซัปโปโร / ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ / เมนูปู 3 ชนิด / แช่น้ำแร่ 2 คืน 
เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์
ประเทศ : ญี่ปุ่น
เมือง : 13.Travel JAN-FEB
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 55,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TAKAYAMA SNOW ONE PIECE 5D3N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (GHJP-JL02)
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : ธีมพาร์ค / ลานสกี / สตอเบอรี่ /ชิราคาวาโกะ / ช้อปปิ้ง / ออนเซน 
เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 61
ประเทศ : ญี่ปุ่น
เมือง : 13.Travel JAN-FEB
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 38,900.-
 
12.Travel DEC

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : ECO TOKYO WINTER 6D3N โดยสายการบินไทย (GHECOTG-DEC60)
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ฮาโกเน่-ฟูจิ-โตเกียว-คามาคุระ-โอไดบะ-ออนเซ็น
เดินทาง 12-17 ธันวาคม 2560 [Fuji 5th] // 19-24 ธันวาคม 2560 [Snow] // 30-04 มกราคม 2560 [วันหยุดปีใหม่] [Snow]

ประเทศ : ญี่ปุ่น เมือง : 12.Travel DEC

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2017-12-306 วันG4HNDTG171230E1TG55,900ติดต่อเรา

13.Travel JAN-FEB

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : ECO TOKYO WINTER 6D3N โดยสายการบินไทย (GHJP-TG01)
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น นั่งกระเช้าคาจิคาจิ / บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก / ฟาร์มสตอเบอรี่ / กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี / วัดอาซากุสะ / ช้อปปิ้งโตเกียว / คามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ / พิพิธภัณฑ์ราเมง / ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ / พักโตเกียว 2 คืน / ขาปูยักษ์ / ออนเซน 1 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์

ประเทศ : ญี่ปุ่น เมือง : 13.Travel JAN-FEB

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2018-02-096 วันG4HNDTG18020900TG42,900ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HILIGHT JAPAN B SNOW 6D4N โดยสายการบินไทย (GHJP-TG02)
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า / เกียวโต / วัดคิโยมิสึ / วัดคินคาคุจิ / ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / นั่งรถไฟชินคันเซน ฮาโกเน่ / หุบเขาโอวาคุดานิ / ศาลเจ้าฮาโกเน่ / กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี / ฟาร์มสตอเบอรี่ / ช้อปปิ้งโตเกียว / ฟรีเดย์ / อาซากุซะ / อิออน / พักโตเกียว 2 คืน / ขาปูยักษ์ / ออนเซน 1 คืน 
เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์

ประเทศ : ญี่ปุ่น เมือง : 13.Travel JAN-FEB

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2018-01-056 วันG4KIXTG180105B1TG49,900ติดต่อเรา
2018-01-196 วันG4KIXTG180119B1TG49,900ติดต่อเรา
2018-01-266 วันG4KIXTG180126B1TG49,900ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HILIGHT JAPAN A PLUS TAKAYAMA FREEZING 6D3N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (GHJP-JL01 )
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

ประเทศ : ญี่ปุ่น เมือง : 13.Travel JAN-FEB

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2018-01-166 วันG4NRTJL180116T1JL44,900ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TAKAYAMA SNOW ONE PIECE 5D3N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (GHJP-JL02)
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : ธีมพาร์ค / ลานสกี / สตอเบอรี่ /ชิราคาวาโกะ / ช้อปปิ้ง / ออนเซน 
เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 61

ประเทศ : ญี่ปุ่น เมือง : 13.Travel JAN-FEB

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2018-02-015 วันG4NGOJL180201P1JL38,900ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HOKKAIDO PENGUIN VILLA 6D4N โดยสายการบินไทย (GHJP-TG06)
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น โดราเอม่อนสกายพาร์ค / คามิคาวะ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง / โซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ / อาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / เมืองบิเอ-ลานสกี Snow Mobile/ ซัปโปโร / ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด /หอนาฬิกาซัปโปโร / โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ / หมู่บ้านชาวไอนุ /โนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ / ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง บ่อน้ำพุฟุกิดาชิ / โอตารุ /คลองโอตารุ / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี / นาฬิกาไอน้ำโบราณ / ซัปโปโร / ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ / เมนูปู 3 ชนิด / แช่น้ำแร่ 2 คืน 
เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์

ประเทศ : ญี่ปุ่น เมือง : 13.Travel JAN-FEB

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2018-01-116 วันG4CTSTG180111S1TG55,900ติดต่อเรา
2018-01-136 วันG4CTSTG180113S1TG55,900ติดต่อเรา
2018-01-186 วันG4CTSTG180118S1TG55,900ติดต่อเรา
2018-01-236 วันG4CTSTG180123S1TG55,900ติดต่อเรา
2018-01-276 วันG4CTSTG180127S1TG55,900ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6D4N โดยสายการบินไทย (GHJP-TG05)
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : หมู่บ้านชาวไอนุ / เมืองโนโบริเบ็ทสึ -จิโกกุดานิ / นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ / ย่านโมโตมาจิ / โกดังอิฐแดง / กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง / ทะเลสาบโทยะ กิจกรรม ณ ลานสกี ณ ลานสกีคิโรโระ / โอตารุ / คลองโอตารุ / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี / นาฬิกาไอน้ำโบราณ ช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร / เมนูปู 3 ชนิด / แช่น้ำแร่ 2 คืน 
เดินทาง มกราคม

ประเทศ : ญี่ปุ่น เมือง : 13.Travel JAN-FEB

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2018-01-106 วันG4CTSTG180110H1TG52,900ติดต่อเรา
2018-01-126 วันG4CTSTG180112H1TG52,900ติดต่อเรา
2018-01-196 วันG4CTSTG180119H1TG52,900ติดต่อเรา
2018-01-316 วันG4CTSTG180131H1TG55,900ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HOKKAIDO TRIPLE SNOW FESTIVAL 6D4N โดยสายการบินไทย (GHJP-TG08)
1. ชม 3 เทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-SAPPORO SNOW FESTIVAL OTARU CANDLE LIGHT FESTIVAL   ” 
2. ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” 
3. สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี “ TAKINO PARK ” อย่างเพลิดเพลินใจ
4. ชม “พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวไอนุ” พร้อมชมโชว์การแสดงจากชนพื้นเมือง
5. พิเศษ !!! เมนูปู 3 ชนิดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด   สุดฟินแช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืนเต็ม
6. ช้อปปิ้งสุดเพลินในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองซัปโปโร “ย่านทานุกิโคจิ”

ประเทศ : ญี่ปุ่น เมือง : 13.Travel JAN-FEB

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2018-02-076 วันG4CTSTG180207T1TG69,900ติดต่อเรา
2018-02-086 วันG4CTSTG180208T1TG69,900ติดต่อเรา
2018-02-096 วันG4CTSTG180209T1TG69,900ติดต่อเรา

Calendar
Side Menu
Side Page

For Member

Username

Password


forget password
Regist

 สถิติวันนี้ 58 คน
 สถิติเมื่อวาน 21 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
785 คน
1845 คน
213599 คน
เริ่มเมื่อ 2008-09-06
 

Side Page
Copyright @meechaitravels.com
Design: Saroyama