Meechaitravel.com
Service quality
*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Title Post
Simple simple simple | simple simple simple
My marquee text

 

มาเก๊า

Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) GO1MFM-NX002
•เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 3 •ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort •ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส •สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า •ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย •เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

 ประเทศ : มาเก๊า เมือง : มาเก๊า

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-08-053 วันGO1MFMNX180805VNX5,900จอง
2018-08-113 วันGO1MFMNX180811VNX12,900จอง
2018-08-123 วันGO1MFMNX180812VNX10,900จอง
2018-08-143 วันGO1MFMNX180814VNX6,900จอง
2018-08-183 วันGO1MFMNX180818VNX8,900จอง
2018-08-213 วันGO1MFMNX180821VNX6,900จอง
2018-08-253 วันGO1MFMNX180825VNX8,900จอง
2018-08-263 วันGO1MFMNX180826VNX7,900จอง
2018-08-283 วันGO1MFMNX180828VNX6,900จอง
2018-08-313 วันGO1MFMNX180831VNX8,900จอง
2018-09-013 วันGO1MFMNX180901VNX7,900จอง
2018-09-023 วันGO1MFMNX180902VNX7,900จอง
2018-09-053 วันGO1MFMNX180905VNX7,900จอง
2018-09-063 วันGO1MFMNX180906VNX7,900จอง
2018-09-073 วันGO1MFMNX180907VNX8,900จอง
2018-09-083 วันGO1MFMNX180908VNX8,900จอง
2018-09-103 วันGO1MFMNX180910VNX7,900จอง
2018-09-123 วันGO1MFMNX180912VNX7,900จอง
2018-09-143 วันGO1MFMNX180914VNX8,900จอง
2018-09-153 วันGO1MFMNX180915VNX8,900จอง
2018-09-193 วันGO1MFMNX180919VNX7,900จอง
2018-09-213 วันGO1MFMNX180921VNX8,900จอง
2018-09-223 วันGO1MFMNX180922VNX7,900จอง
2018-10-123 วันGO1MFMNX181012VNX11,900จอง
2018-10-133 วันGO1MFMNX181013VNX13,900จอง
2018-10-193 วันGO1MFMNX181019VNX11,900จอง
2018-10-203 วันGO1MFMNX181020VNX13,900จอง
2018-10-213 วันGO1MFMNX181021VNX11,900จอง
2018-10-233 วันGO1MFMNX181023VNX7,900จอง
2018-10-243 วันGO1MFMNX181024VNX6,900จอง
2018-10-263 วันGO1MFMNX181026VNX8,900จอง
2018-10-273 วันGO1MFMNX181027VNX7,900จอง
2018-10-283 วันGO1MFMNX181028VNX8,900จอง

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFM-FD002
• เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” • ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต • ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง • เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

 ประเทศ : มาเก๊า เมือง : มาเก๊า

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-08-113 วันGO1MFMFD180811AFD14,900จอง
2018-08-173 วันGO1MFMFD180817AFD11,900จอง
2018-08-183 วันGO1MFMFD180818AFD11,900จอง
2018-08-243 วันGO1MFMFD180824AFD11,900จอง
2018-08-243 วันGO1MFMFD180824BFD11,900จอง
2018-08-253 วันGO1MFMFD180825AFD11,900จอง
2018-08-253 วันGO1MFMFD180825BFD11,900จอง
2018-08-313 วันGO1MFMFD180831AFD11,900จอง
2018-08-313 วันGO1MFMFD180831BFD11,900จอง
2018-09-013 วันGO1MFMFD180901AFD12,900จอง
2018-09-073 วันGO1MFMFD180907AFD12,900จอง
2018-09-083 วันGO1MFMFD180908AFD12,900จอง
2018-09-143 วันGO1MFMFD180914AFD12,900จอง
2018-09-153 วันGO1MFMFD180915AFD12,900จอง
2018-09-213 วันGO1MFMFD180921AFD12,900จอง
2018-09-223 วันGO1MFMFD180922AFD10,900จอง
2018-09-223 วันGO1MFMFD180922BFD10,900จอง
2018-09-283 วันGO1MFMFD180928AFD12,900จอง
2018-09-293 วันGO1MFMFD180929AFD12,900จอง

MACAO HONGKONG SHOPPING 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) GO1MFM-NX001
มาเก๊า – ฮ่องกง – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน – วิคตอเรียพีค(จุดชมวิวกึ่งกลาง)-หาดรีพัสเบย์-อิสระช้อปปิ้งย่านไทม์สแควร์

 ประเทศ : มาเก๊า เมือง : มาเก๊า

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-08-143 วันGO1MFMNX180814SNX13,900จอง
2018-08-183 วันGO1MFMNX180818SNX14,900จอง
2018-08-213 วันGO1MFMNX180821SNX13,900จอง
2018-08-253 วันGO1MFMNX180825SNX14,900จอง
2018-08-263 วันGO1MFMNX180826SNX14,900จอง
2018-08-283 วันGO1MFMNX180828SNX13,900จอง
2018-08-313 วันGO1MFMNX180831SNX14,900จอง
2018-09-013 วันGO1MFMNX180901SNX14,900จอง
2018-09-023 วันGO1MFMNX180902SNX13,900จอง
2018-09-053 วันGO1MFMNX180905SNX13,900จอง
2018-09-063 วันGO1MFMNX180906SNX13,900จอง
2018-09-073 วันGO1MFMNX180907SNX14,900จอง
2018-09-083 วันGO1MFMNX180908SNX14,900จอง
2018-09-103 วันGO1MFMNX180910SNX13,900จอง
2018-09-123 วันGO1MFMNX180912SNX13,900จอง
2018-09-143 วันGO1MFMNX180914SNX14,900จอง
2018-09-153 วันGO1MFMNX180915SNX14,900จอง
2018-09-193 วันGO1MFMNX180919SNX13,900จอง
2018-09-213 วันGO1MFMNX180921SNX14,900จอง
2018-09-223 วันGO1MFMNX180922SNX14,900จอง
2018-09-233 วันGO1MFMNX181023SNX15,900จอง
2018-10-123 วันGO1MFMNX181012SNX17,900จอง
2018-10-133 วันGO1MFMNX181013SNX18,900จอง
2018-10-193 วันGO1MFMNX181019SNX17,900จอง
2018-10-203 วันGO1MFMNX181020SNX18,900จอง
2018-10-213 วันGO1MFMNX181021SNX17,900จอง
2018-10-243 วันGO1MFMNX181024SNX16,900จอง
2018-10-263 วันGO1MFMNX181026SNX16,900จอง
2018-10-273 วันGO1MFMNX181027SNX16,900จอง
2018-10-283 วันGO1MFMNX181028SNX16,900จอง
2018-10-313 วันGO1MFMNX181031SNX15,900จอง

สุดคุ้มเที่ยว 4 เมือง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFM-FD004
• สุดคุ้ม!!! เที่ยว 4 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ • ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ • พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน • ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! และช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน • ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort • เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง • 6. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์

 ประเทศ : มาเก๊า เมือง : มาเก๊า

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-08-234 วันGO1MFMFD180823FFD12,900จอง
2018-08-304 วันGO1MFMFD180830FFD12,900จอง
2018-09-064 วันGO1MFMFD180906FFD12,900จอง
2018-09-134 วันGO1MFMFD180913FFD12,900จอง
2018-09-204 วันGO1MFMFD180920FFD12,900จอง
2018-09-274 วันGO1MFMFD180927FFD12,900จอง
2018-10-044 วันGO1MFMFD181004FFD12,900จอง
2018-10-114 วันGO1MFMFD181811FFD12,900จอง
2018-10-204 วันGO1MFMFD181020FFD14,900จอง
2018-10-254 วันGO1MFMFD181025FFD12,900จอง

สุดคุ้ม..มาเก๊า ฮ่องกง ลันเตา พีคแทรม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFM-FD005
• ชมมรดกโลก ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า • ถ่ายรูปกับซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลและเซนาโด้สแควร์ • ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort • ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา • ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ • ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง • อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน • พักฮ่องกง 2 คืน , มาเก๊า 1 คืน • ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง • รวมค่าขึ้นกระเช้านองปิง , รถรางพีคแทรม(ขาชึ้น)

 ประเทศ : มาเก๊า เมือง : มาเก๊า

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-08-234 วันGO1MFMFD180823MFD19,900จอง
2018-08-304 วันGO1MFMFD180830MFD19,900จอง
2018-09-134 วันGO1MFMFD180913MFD20,900จอง
2018-09-204 วันGO1MFMFD180920MFD20,900จอง
2018-09-274 วันGO1MFMFD180927MFD20,900จอง
2018-10-114 วันGO1MFMFD181011MFD20,900จอง
2018-10-204 วันGO1MFMFD181020MFD23,900จอง
2018-10-254 วันGO1MFMFD181025MFD20,900จอง

มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFM-FD003
•สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ •ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ •พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน •ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! •ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า •ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort

 ประเทศ : มาเก๊า เมือง : มาเก๊า

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-08-113 วันGO1MFMFD180811VFD12,900จอง
2018-08-243 วันGO1MFMFD180824VFD8,900จอง
2018-08-253 วันGO1MFMFD180825VFD8,900จอง
2018-08-313 วันGO1MFMFD180831VFD8,900จอง
2018-09-013 วันGO1MFMFD180901VFD7,900จอง
2018-09-073 วันGO1MFMFD180907VFD8,900จอง
2018-09-073 วันGO1MFMFD180907YFD8,900จอง
2018-09-083 วันGO1MFMFD180908VFD7,900จอง
2018-09-143 วันGO1MFMFD180914VFD8,900จอง
2018-09-143 วันGO1MFMFD180914YFD8,900จอง
2018-09-153 วันGO1MFMFD180915VFD7,900จอง
2018-09-213 วันGO1MFMFD180921VFD8,900จอง
2018-09-223 วันGO1MFMFD180922VFD7,900จอง
2018-09-233 วันGO1MFMFD180923VFD8,900จอง
2018-09-283 วันGO1MFMFD180928VFD7,900จอง
2018-09-293 วันGO1MFMFD180929VFD8,900จอง
2018-10-053 วันGO1MFMFD181005VFD7,900จอง
2018-10-063 วันGO1MFMFD181006VFD7,900จอง
2018-10-123 วันGO1MFMFD181012VFD12,900จอง
2018-10-133 วันGO1MFMFD181013VFD12,900จอง
2018-10-193 วันGO1MFMFD181019VFD11,900จอง
2018-10-203 วันGO1MFMFD181020VFD11,900จอง
2018-10-213 วันGO1MFMFD181021VFD12,900จอง
2018-10-263 วันGO1MFMFD181026VFD7,900จอง
2018-10-273 วันGO1MFMFD181027VFD7,900จอง

เชียงใหม่-มาเก๊า

เหนย์ โหว !! บินตรงเชียงใหม่ มาเก๊า จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFMCNX-FD001
•เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” •ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล •ถ่ายรูปกับซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลและเซนาโด้สแควร์ •ไหว้พระขอพรวัดอาม่า •ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort •ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต •ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย •เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง •ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า

 ประเทศ : มาเก๊า เมือง : เชียงใหม่-มาเก๊า

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-12-083 วันGO1MFMFD181208NFD15,900จอง

Calendar
Side Menu
Side Page

For Member

Username

Password


forget password
Regist

 สถิติวันนี้ 214 คน
 สถิติเมื่อวาน 14 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
719 คน
17856 คน
229610 คน
เริ่มเมื่อ 2008-09-06
 

Side Page
Copyright @meechaitravels.com
Design: Saroyama