Meechaitravel.com
Service quality
*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Title Post
Simple simple simple | simple simple simple
My marquee text

 

Russia - Tour Program

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3DME-TG008
2018-08-085 วันGO3DMETG1808080TG41,900จอง
มอสโก-ซาร์กอส

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3DME-TG008
• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** ***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ***

 ประเทศ : รัสเซีย เมือง : มอสโก-ซาร์กอส

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-08-085 วันGO3DMETG1808080TG41,900จอง
2018-08-225 วันGO3DMETG1808220TG41,900จอง
2018-09-055 วันGO3DMETG1809050TG41,900จอง
2018-09-195 วันGO3DMETG1809190TG41,900จอง
2018-09-265 วันGO3DMETG1809260TG41,900จอง
2018-11-075 วันGO3DMETG1811070TG41,900จอง
2018-11-215 วันGO3DMETG1811210TG41,900จอง
2018-12-055 วันGO3DMETG1812050TG41,900จอง
2018-12-105 วันGO3DMETG1812100TG41,900จอง
2018-12-125 วันGO3DMETG1812120TG41,900จอง
2018-12-175 วันGO3DMETG1812170TG41,900จอง
2018-12-195 วันGO3DMETG1812190TG41,900จอง

รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK) GO3DME-EK002
• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** ***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ***

 ประเทศ : รัสเซีย เมือง : มอสโก-ซาร์กอส

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-09-056 วันGO3DMEEK1809060EK33,900จอง
2018-09-196 วันGO3DMEEK1809200EK33,900จอง

มอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รัสเซีย มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3DME-TG006
• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยรถไฟด่วน(Sapsan Train) • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น • เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ • พิเศษเมนู ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** ***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์***

 ประเทศ : รัสเซีย เมือง : มอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-09-017 วันGO3DMETG180901TTG63,900จอง
2018-09-087 วันGO3DMETG180908TTG63,900จอง
2018-09-127 วันGO3DMETG180912TTG63,900จอง
2018-09-157 วันGO3DMETG180915TTG63,900จอง
2018-09-227 วันGO3DMETG180922TTG63,900จอง
2018-09-297 วันGO3DMETG180929TTG63,900จอง
2018-10-067 วันGO3DMETG181006TTG69,900จอง
2018-10-107 วันGO3DMETG181010TTG69,900จอง
2018-10-177 วันGO3DMETG181017TTG69,900จอง
2018-10-207 วันGO3DMETG181020TTG69,900จอง
2018-10-247 วันGO3DMETG181024TTG69,900จอง
2018-10-277 วันGO3DMETG181027TTG69,900จอง
2018-10-317 วันGO3DMETG181031TTG69,900จอง
2018-11-037 วันGO3DMETG181103TTG63,900จอง
2018-11-147 วันGO3DMETG181114TTG63,900จอง
2018-11-177 วันGO3DMETG181117TTG63,900จอง
2018-11-247 วันGO3DMETG181124TTG63,900จอง
2018-11-287 วันGO3DMETG181128TTG63,900จอง
2018-12-087 วันGO3DMETG181208TTG63,900จอง
2018-12-127 วันGO3DMETG181212TTG63,900จอง
2018-12-157 วันGO3DMETG181215TTG63,900จอง
2018-12-197 วันGO3DMETG181219TTG63,900จอง
2018-12-227 วันGO3DMETG181222TTG63,900จอง
2018-12-247 วันGO3DMETG181224TTG63,900จอง
2018-12-267 วันGO3DMETG181226TTG77,900จอง
2018-12-297 วันGO3DMETG181229TTG77,900จอง
2018-12-317 วันGO3DMETG181231TTG77,900จอง

รัสเซีย in Train (รถไฟตู้นอน) [มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) GO3SVO-AY001
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • ล่องเรือที่แม่น้ำมอสควาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมอสโคว • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น • เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ • ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด • พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากมอสโควสู่เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก

 ประเทศ : รัสเซีย เมือง : มอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-09-147 วันGO3SVOAY1809140AY56,900จอง
2018-10-237 วันGO3SVOAY1810230AY56,900จอง
2018-11-027 วันGO3SVOAY1811020AY56,900จอง

Calendar
Side Menu
Side Page

For Member

Username

Password


forget password
Regist

 สถิติวันนี้ 37 คน
 สถิติเมื่อวาน 23 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
565 คน
12146 คน
223900 คน
เริ่มเมื่อ 2008-09-06
 

Side Page
Copyright @meechaitravels.com
Design: Saroyama