Meechaitravel.com
Service quality
*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Title Post
Simple simple simple | simple simple simple
My marquee text

Taiwan - Tour Program

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-08-215 วันGO1TPEXW180822AXW9,900
2018-08-235 วันGO1TPEXW180824AXW9,900จอง
TAIWAN พาชมอาหลี่ซัน พาเที่ยวผิงซี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW) GO1TPE-XW001
2018-08-246 วันGO1TPEXW180825BXW15,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-08-245 วันGO1TPEXW180825AXW9,900จอง
2018-08-255 วันGO1TPEXW180826AXW9,900จอง
TAIWAN เที่ยวไทเป สุขใจไปกับ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการไทเกอร์แอร์ (IT) GO1TPE-IT001
2018-08-254 วันGO1TPEIT180825AIT14,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-08-265 วันGO1TPEXW180827AXW9,900จอง
2018-08-275 วันGO1TPEXW180828AXW9,900จอง
2018-09-075 วันGO1TPEXW180908AXW14,900จอง
2018-09-125 วันGO1TPEXW180913AXW14,900จอง
TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) GO1TPE-BR001
2018-09-155 วันGO1TPEBR180916ABR19,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-09-185 วันGO1TPEXW180919AXW13,900จอง
2018-09-195 วันGO1TPEXW180920AXW14,900จอง
2018-09-205 วันGO1TPEXW180921AXW14,900จอง
บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) GO1CNXTPE-BR001
2018-09-206 วันGO1TPEBR180920NBR22,900จอง
TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) GO1TPE-BR002
2018-09-216 วันGO1TPEBR180922BBR25,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-09-225 วันGO1TPEXW180923AXW13,900จอง
2018-09-255 วันGO1TPEXW180926AXW13,900จอง
2018-09-275 วันGO1TPEXW180928AXW14,900จอง
2018-09-285 วันGO1TPEXW180929AXW14,900จอง
2018-09-295 วันGO1TPEXW180930AXW14,900จอง
ไฟท์ปฐมฤกษ์ บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป SUPER SAVE 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GO1CNXTPE-FD001
2018-09-304 วันGO1TPEFD180930NFD17,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-10-025 วันGO1TPEXW181003AXW13,900จอง
TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO1TPE-TG005
2018-10-035 วันGO1TPETG181003TTG21,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-10-035 วันGO1TPEXW181004AXW14,900จอง
TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) GO1TPE-BR001
2018-10-045 วันGO1TPEBR181005ABR21,900จอง
TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO1TPE-TG004
2018-10-046 วันGO1TPETG181004KTG25,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-10-045 วันGO1TPEXW181005AXW14,900จอง
TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) GO1TPE-BR002
2018-10-056 วันGO1TPEBR181006BBR25,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-10-055 วันGO1TPEXW181006AXW14,900จอง
TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) GO1TPE-BR001
2018-10-065 วันGO1TPEBR181007ABR21,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-10-065 วันGO1TPEXW181007AXW14,900จอง
TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) GO1TPE-BR002
2018-10-076 วันGO1TPEBR181008BBR26,900จอง
2018-10-086 วันGO1TPEBR181009BBR26,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-10-095 วันGO1TPEXW181010AXW13,900จอง
2018-10-105 วันGO1TPEXW181011AXW16,900จอง
2018-10-115 วันGO1TPEXW181012AXW16,900จอง
TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) GO1TPE-BR001
2018-10-125 วันGO1TPEBR181013ABR22,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-10-125 วันGO1TPEXW181013AXW14,900จอง
2018-10-135 วันGO1TPEXW181014AXW14,900จอง
2018-10-145 วันGO1TPEXW181015AXW13,900จอง
TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) GO1TPE-BR001
2018-10-155 วันGO1TPEBR181016ABR21,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-10-155 วันGO1TPEXW181016AXW13,900จอง
2018-10-165 วันGO1TPEXW181017AXW13,900จอง
TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO1TPE-TG005
2018-10-175 วันGO1TPETG181017TTG21,900จอง
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
2018-10-175 วันGO1TPEXW181018AXW14,900จอง
2018-10-185 วันGO1TPEXW181019AXW18,900จอง
Popular Program
ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) GO1TPE-TG001
•ร้านอาหารมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง •ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน •ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา •อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพักโรงแรม 5 ดาว •สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%
ประเทศ : ไต้หวัน
เมือง : Taipei
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา
(เริ่มที่)
 : 35,900.-
 
Taipei

GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) GO1TPE-XW002
• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา • ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน • เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด • สายการบิน NokScoot เครื่องใหญ่ที่นั่งแบบ3-4-3 สะดวกสบาย

 ไต้หวัน เมือง : Taipei

วันเดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
2018-08-215 วันGO1TPEXW180822AXW9,900จอง
2018-08-235 วันGO1TPEXW180824AXW9,900จอง
2018-08-245 วันGO1TPEXW180825AXW9,900จอง
2018-08-255 วันGO1TPEXW180826AXW9,900จอง
2018-08-265 วันGO1TPEXW180827AXW9,900จอง
2018-08-275 วันGO1TPEXW180828AXW9,900จอง
2018-09-075 วันGO1TPEXW180908AXW14,900จอง
2018-09-125 วันGO1TPEXW180913AXW14,900จอง
2018-09-185 วันGO1TPEXW180919AXW13,900จอง
2018-09-195 วันGO1TPEXW180920AXW14,900จอง
2018-09-205 วันGO1TPEXW180921AXW14,900จอง
2018-09-225 วันGO1TPEXW180923AXW13,900จอง
2018-09-255 วันGO1TPEXW180926AXW13,900จอง
2018-09-275 วันGO1TPEXW180928AXW14,900จอง
2018-09-285 วันGO1TPEXW180929AXW14,900จอง
2018-09-295 วันGO1TPEXW180930AXW14,900จอง
2018-10-025 วันGO1TPEXW181003AXW13,900จอง
2018-10-035 วันGO1TPEXW181004AXW14,900จอง
2018-10-045 วันGO1TPEXW181005AXW14,900จอง
2018-10-055 วันGO1TPEXW181006AXW14,900จอง
2018-10-065 วันGO1TPEXW181007AXW14,900จอง
2018-10-095 วันGO1TPEXW181010AXW13,900จอง
2018-10-105 วันGO1TPEXW181011AXW16,900จอง
2018-10-115 วันGO1TPEXW181012AXW16,900จอง
2018-10-125 วันGO1TPEXW181013AXW14,900จอง
2018-10-135 วันGO1TPEXW181014AXW14,900จอง
2018-10-145 วันGO1TPEXW181015AXW13,900จอง
2018-10-155 วันGO1TPEXW181016AXW13,900จอง
2018-10-165 วันGO1TPEXW181017AXW13,900จอง
2018-10-175 วันGO1TPEXW181018AXW14,900จอง
2018-10-185 วันGO1TPEXW181019AXW18,900จอง
2018-10-195 วันGO1TPEXW181020AXW18,900จอง
2018-10-205 วันGO1TPEXW181021AXW16,900จอง
2018-10-215 วันGO1TPEXW181022AXW16,900จอง
2018-10-225 วันGO1TPEXW181023AXW18,900จอง
2018-10-235 วันGO1TPEXW181024AXW18,900จอง

                                        ดูรายการทัวร์เพิ่มเติม

Calendar
Side Menu
Side Page

For Member

Username

Password


forget password
Regist

 สถิติวันนี้ 81 คน
 สถิติเมื่อวาน 32 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1914 คน
16499 คน
228253 คน
เริ่มเมื่อ 2008-09-06
 

Side Page
Copyright @meechaitravels.com
Design: Saroyama