Meechaitravel.com
Service quality
*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Title Post
Simple simple simple | simple simple simple
My marquee text
 

Taiwan - Tour Program

Popular Program
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) TPE-TG001
•นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน •ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)  •มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์ •มีบริการ Free WiFi บนรถ  •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
ประเทศ : ไต้หวัน
เมือง : ไทเป โดย TG
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 32,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) ทัวร์ TPE-CI012

• นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน 
• ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
• มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์
• มีบริการ Free WiFi บนรถ 
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
ประเทศ : ไต้หวัน
เมือง : ไทเป โดย CI
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 33,900.-
ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) ทัวร์ TPE-CI011

• ชมความงามอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด 
• นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน 
• ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
• มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์ 
• มีบริการ Free WiFi บนรถ 
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
ประเทศ : ไต้หวัน
เมือง : ไทเป โดย CI
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 37,900.-
 
Taipei BY BR

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) TPE-BR001

• ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
• มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา และปลาประธานาธิบดี 
• มีบริการ Free WiFi บนรถ 
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ประเทศ : ไต้หวัน เมือง : Taipei BY BR

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2017-11-165 วันG2TPEBR17111600BR23,900ติดต่อเรา

Countdown ไทเป 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) ทัวร์ TPE-BR003
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)  •มีอาหารครบทุกมื้อ, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ และปลาประธานาธิบดี •มีบริการ Free WiFi บนรถ  •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ประเทศ : ไต้หวัน เมือง : Taipei BY BR

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2017-12-315 วันG2TPEBR171231C1BR34,900ติดต่อเรา

ไทเป โดย CI

ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) ทัวร์ TPE-CI011

• ชมความงามอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด 
• นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน 
• ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
• มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์ 
• มีบริการ Free WiFi บนรถ 
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ประเทศ : ไต้หวัน เมือง : ไทเป โดย CI

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2017-12-066 วันG2TPECI17120600CI37,900ติดต่อเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) ทัวร์ TPE-CI012

• นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน 
• ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
• มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์
• มีบริการ Free WiFi บนรถ 
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ประเทศ : ไต้หวัน เมือง : ไทเป โดย CI

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2017-12-075 วันG2TPECI171207A1CI33,900ติดต่อเรา

ไทเป โดย TG

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) TPE-TG001
•นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน •ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)  •มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์ •มีบริการ Free WiFi บนรถ  •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ประเทศ : ไต้หวัน เมือง : ไทเป โดย TG

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2017-12-015 วันG2TPETG171201A1TG32,900ติดต่อเรา
2017-12-075 วันG2TPETG171207A1TG34,900ติดต่อเรา
2017-12-285 วันG2TPETG171228A1TG37,900ติดต่อเรา
2017-12-305 วันG2TPETG171230A1TG37,900ติดต่อเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) TPE-TG003

• ชมความงามอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด 
• นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
• ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
• มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์ 
• มีบริการ Free WiFi บนรถ 
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ประเทศ : ไต้หวัน เมือง : ไทเป โดย TG

วันที่เดินทางระยะเวลารหัสทัวร์สายการบินราคา(เริ่มที่)สถานะ
2017-12-066 วันG2TPETG17120600TG39,900ติดต่อเรา
2017-12-306 วันG2TPETG17123000TG41,900ติดต่อเรา

Calendar
Side Menu
Side Page

For Member

Username

Password


forget password
Regist

 สถิติวันนี้ 21 คน
 สถิติเมื่อวาน 21 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
748 คน
1808 คน
213562 คน
เริ่มเมื่อ 2008-09-06
 

Side Page
Copyright @meechaitravels.com
Design: Saroyama